Contacts

Club Hotel “OSKOL”

180, Oskolskaya Street,

Yatskovka village, Ukraine, 84410

GPS: 49.1866956,37.5057915

Call: +38 (050) 367 49 80, +38 (067) 328 56 20

Mail: clubhoteloskol@gmail.com  reserv@clubhoteloskol.com


FEEDBACK